1. Postanowienia ogólne

1.1. Siemabanda.pl to sklep internetowy prowadzony przez Krzysztofa Dąbrowskiego – firmę jednoosobową zarejestrowaną w Austrii pod adresem Langgasse 25, 6065 Thaur.

1.2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie gdy Ty jako „Klient” dokonujesz zamówienia poprzez siemabanda.pl lub powiązane podstrony („Sklep internetowy”). Akceptując ten regulamin potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz politykę prywatności.

1.3. Krzysztof Dąbrowski zastrzega sobie prawo do popełnienia błędów w opisie produktów, cenach produktów oraz obrazkach w obrębie całej strony. W przypadku gdy cena zamówionego produktu jest nieprawidłowa Krzysztof Dąbrowski poinformuje o tym Klienta i poczeka z realizacją zamówienia na akceptację Klienta.

1.4. Wszystko co znajduje się w Sklepie internetowym tj. tekst, obrazki, zdjęcie, filmy są objęte prawami autorskimi, co oznacza, że nie mogą być kopiowane.

2. Zamówienia

2.1. W momencie gdy klient składa zamówienie w Sklepie internetowym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Krzysztofem Dąbrowskim. Zaleca się, aby Klient zachował potwierdzenie zamówienia w razie przyszłego kontaktu z obsługą klienta Sklepu internetowego. Potwierdzenie zamówienia jest dowodem zakupu.

2.2. Klient jest odpowiedzialny za podanie poprawnych i aktualnych danych t.j. adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres do wysyłki.

2.3. Klient ma prawo do anulowania zamówienia dopóki nie zostanie ono potwierdzone przez Krzysztofa Dąbrowskiego. Jeśli zamówienie zostało anulowane, wszystkie ew. płatności Klienta zostaną oddane na konto Klienta. Jeśli Klient chciałby anulować zamówienie, które zostało już potwierdzone, Klient powinien wysłać informację na adres e-mail: krzysiek@siemabanda.pl. Jeśli zamówienie zostało zrealizowane, zostanie ono potraktowane jako zwrot towaru.

3. Ceny i metody płatności

3.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Krzysztof Dąbrowski nie jest płatnikiem VAT.

3.2. Dostawa na terenie Polski jest darmowa. Żadne dodatkowe opłaty nie są doliczane do ceny towarów.

3.3. Przy dostawie na terenie Europy obowiązuje płaska stawka w wysokości 35 zł.

3.4. Przy dostawie do wszystkich innych krajów obowiązuje płaska stawka 50zł.

3.5. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówienie:

a) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu.

b) tradycyjnym przelewem.

c) przelewem Revolut

3.6. Klient jest zobowiązany do zapłacenia wszelkich należności celnych jeśli takie zostaną naliczone przez Urząd Celny w kraju, do którego jest wysyłany towar.

4. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Zamówienia zostaje przyjęte do realizacji zwykle po 2 do 5 dniach od jego złożenia, chyba, że w opisie produktu lub w potwierdzeniu zamówienia jest podana inna informacja. Czas dostawy zależy od firmy wysyłkowej/kuriera i różni się w zależności od kraju, do którego mają zostać wysłane towary.

4.3. Jeśli przesyłka z zamówieniem nie zostanie odebrana przez Klienta i zwrócona przez firmę wysyłkową, Krzysztof Dąbrowski ma prawo do obciążenia dodatkowymi kosztami wysyłki i kosztami administracyjnymi Klienta.

4.4. Krzysztof Dąbrowski jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia towaru podczas dostarczania go do klienta. Jeśli Klient zauważył, że towar jest uszkodzony, powinien natychmiast zgłosić to mailowo na adres krzysiek@siemabanda.pl orz załączyć zdjęcia uszkodzonego towaru.

5. Zwroty

5.1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy zakupu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

5.2. Jeśli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wtedy Klient jest odpowiedzialny za stan towaru od momentu doręczenia towaru do Klienta oraz podczas wysyłki zwrotnej. Produkt powinien zostać zwrócony w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia zwrotu. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym stanie, bezpiecznie zapakowany, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Klient może zgłosić swój zwrot poprzez wysłanie maila na adres krzysiek@siemabanda.pl. Klient powinien podać w tym mailu swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, nazwę wszystkich zwracanych produktów.

5.3. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas transportu zwrotnego. Klient pokrywa koszty wysyłki zwrotnej.

5.4. Jak tylko zwracany towar trafi z powrotem do magazynu i zgłosznie Klienta zostanie przetworzone, Krzysztof Dąbrowski dokona zwrotu kosztów zakupu towaru na konto wskazane przez Klienta lub tą samą metodą płatności, którą wybrał Klient podczas zakupów w sklepie.

5.5. Jeśli Klient chciałby wymienić zakupiony produkt, to powinien najpierw zwrócić zakupiony towar zgodnie z punktami od 5.1. do 5.4., a następnie może dokonać nowego zamówienia.

6. Reklamacje

6.1. Jeśli towar jest uszkodzony lub wadliwy, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Klient jest proszony o zgłaszanie reklamacji najszybciej jak tylko to możliwe po odkryciu wady towaru. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

6.2. Po 2 latach od daty zakupu Klient traci prawo do zgłaszania reklamacji, chyba, że jest podana inna informacja gwarancyjna w opisie produktu.

6.3. Klient, który chciałby sprawdzić swoje prawa wynikające z Kodeksu Cywilnego w zakresie reklamacji towarów, proszony jest o wysłanie zapytania na adres: krzysiek@siemabanda.pl.

6.4. Reklamacje towarów, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: krzysiek@siemabanda.pl.

7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. Krzysztof Dąbrowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Krzysztofa Dąbrowskiego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo: krzysiek@siemabanda.pl.

8. Rozstrzyganie sporów

8.1. Klient może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Krzysztofem Dąbrowski a Kientem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Siły wyższe

Krzysztof Dąbrowski jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, nieprawidłowości w wywiązaniu się z umowy między Krzysztofem Dąbrowski, a Klientem, opóźnienia związane z dostarczeniem towaru, jeśli są one spowodowane przez zdarzenia poza kontrolą Krzysztofa Dąbrowskiego np. ekstremalne warunki pogodowe, nowe lub zmienione ustawodawstwo, wojna, pożar, powódź, zakłócenia na rynku pracy, rewolucja, sabotaż, atak terrorystyczny, pandemia, epidemia, zmienione zarządzenia rządów, opóźnienia świadczenia usług przez poddostawców.

10. Zmiany w regulaminie

10.1. Krzysztof Dąbrowski ma prawo do edycji niniejszego Regulaminu. Jeśli zostanie wprowadzona jakaś zmiana, będzie ona widoczna w Regulaminie na stronie Sklepu internetowego.

10.2. Każdy kto korzysta ze strony siemabanda.pl oznacza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.siemabanda.pl/privacy-policy/

Ostatnia zmiana w Regulaminie została dokonana 11.01.2021